Czym jest rehabilitacja stacjonarna?Rehabilitacja stacjonarna polega na tym, że osoba z zaburzeniami fizycznymi lub psychicznymi jest leczona w szpitalu lub innym miejscu zamieszkania. Rehabilitacja stacjonarna to wielodyscyplinarne podejście do opieki, które obejmuje usługi medyczne, terapeutyczne i zawodowe. Celem leczenia jest przywrócenie normalnego funkcjonowania i umożliwienie osobie jak najszybszego powrotu do domu i codziennych czynności. Programy rehabilitacji stacjonarnej zapewniają bezpieczne i spokojne środowisko dla osób, które niedawno doznały urazu lub wracają do zdrowia po operacji. Niektóre osoby, które mogą skorzystać z rehabilitacji stacjonarnej to osoby z urazami mózgu, urazami rdzenia kręgowego, udarami, chorobami serca, amputacjami, zaburzeniami stawów, chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, reumatoidalnym zapaleniem stawów lub demencją.

Korzyści z rehabilitacji

Korzyści płynące z rehabilitacji są liczne. Osoba może odzyskać swoje fizyczne lub psychiczne zdolności po chorobie lub urazie. Może również poprawić się jej zdolność funkcjonalna, w tym zdolność do pracy. Rehabilitacja jest również opłacalna, ponieważ obniża koszty leczenia poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na bardziej intensywne usługi, takie jak długoterminowa opieka stacjonarna.

  • W wyniku rehabilitacji osoby mogą odczuwać mniejszy ból i mniej objawów, takich jak skurcze lub drżenia mięśni, czuć się mniej przygnębione i mieć lepszą jakość życia.
  • Ponadto, rehabilitacja może pomóc ludziom uniknąć długotrwałej niepełnosprawności, takiej jak poruszanie się na wózku inwalidzkim do końca życia, niezdolność do pracy lub konieczność bycia zależnym od innych.

Jak znaleźć odpowiedni ośrodek rehabilitacyjny?

Przy wyborze ośrodka rehabilitacyjnego należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym lokalizację i rodzaj oferowanych usług. Lokalizacja powinna być wygodna dla Ciebie i członków Twojej rodziny. Na przykład, jeśli masz dzieci, powinny one mieć możliwość częstego odwiedzania Cię. Należy również rozważyć rodzaj oferowanych usług. Jeśli jesteś w trakcie leczenia zaburzeń psychicznych, możesz preferować ośrodek odwykowy z działem usług psychiatrycznych. Kiedy powinienem udać się na rehabilitację? Nie ma określonego czasu, kiedy należy udać się na rehabilitację. Możesz udać się na nią w dowolnym momencie po postawieniu diagnozy, ale najlepiej jest udać się na nią jak tylko lekarz powie, że można rozpocząć aktywność fizyczną. Chodzenie na rehabilitację może pomóc w odzyskaniu umiejętności, wzmocnieniu się i uniknięciu ponownego urazu stawu(ów). Jaka jest różnica między rehabilitacją stacjonarną, ambulatoryjną i dzienną? Rehabilitacja stacjonarna odbywa się w warunkach szpitalnych.